Acreditarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna de către Ministerul Educaţiei Naţionale

Ca urmare a procedurii de evaluare externă a instituţiei noastre, efectuată în perioada 25 – 26 februarie 2013 la sediul Şcolii, de către experţi evaluatori din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, având ca obiectiv verificarea respectării cerinţelor stabilite prin standardele de acreditare şi de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în ce priveşte capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii, Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna i-a fost acordată  acreditarea pentru specializarea „agent de penitenciare”,  nivelul de învăţământ postliceal, nivel 3 avansat – învăţământ militar. În contextul evocat, potrivit Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr 3 din 13 martie 2013, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a fost recunoscută ca instituţie de învăţământ militar – parte a sistemului naţional de educaţie. Astfel, Şcoala  Naţională de Pregătire a Agenţilor  Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna va asigura, prin cursuri postliceale „de zi”, cu durata de un an şcolar, pregătirea tinerilor în calificarea profesională de „agent de penitenciare”, nivel 3, în concordanţă cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr 1/2011. Această hotărâre reprezintă nu numai o recunoaştere a standardelor educaţionale ale instituţiei, ci implică eforturi şi responsabilităţi din partea întregului personal al şcolii pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii actului didactic privind pregătirea agenţilor de penitenciare. „Considerăm momentul acreditării Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna ca fiind un eveniment deosebit pentru existenţa sa întrucât acreditarea unei instituţii de învăţământ reprezintă „actul de naştere” al acesteia”, a declarat inspector de penitenciare Silvia Vatavu, purtător de cuvânt Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Targu Ocna.

Adauga un comentariu

*