Autoritatea Naţională a Vămilor instruieşte lucrătorii vamali din Republica Moldova

În perioada 26-28.03.2013, în conformitate cu prevederile „Planului de cooperare între Autoritatea Naţională a Vămilor şi Serviciul Vamal din Republica Moldova”, personalul vamal român va asigura instruirea unui grup de lucrători vamali din Republica Moldova în domeniul ATA. Programul de instruire are ca temă „Perfectarea documentelor şi supravegherea operaţiunilor efectuate sub acoperirea carnetelor ATA”. Formatorii desemnaţi sunt specialişti cu experienţă din cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor (Direcţia Tehnici de Vămuire, Direcţia Resurse Umane, Organizare Generală şi Perfecţionare – Biroul Perfecţionare) şi din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi. Instruirea se va desfăşura la  Centrul regional de instruire al Autorităţii Naţionale a Vămilor de la Piatra Neamţ, care va asigura şi cazarea cursanţilor. Din partea Serviciului Vamal al Republicii Moldova va participa un grup de 13   funcţionari vamali, atât cu funcţii de conducere (şefi direcţie, şef serviciu, şef secţie etc.), cât şi cu funcţii de execuţie. Conţinutul cursului constă atât în parcurgerea unor aspecte teoretice ale legislaţiei în domeniu, cât şi studii de caz relevante. Carnetul ATA este un document vamal care facilitează importul temporar al anumitor clase de mărfuri. Autoritatea Naţională a Vămilor din România va sprijini în continuare procesul de reformă al Serviciului Vamal din Republica Moldova prin organizarea de cursuri de instruire pentru personalul vamal (inclusiv echipele mobile şi echipele canine) şi oferirea de asistenţă direcţionată spre întărirea capacităţii administrative şi instituţionale.

Adauga un comentariu

*