Peste 2.000.000 lei atraşi la bugetul de stat în ultimele zile de inspectorii de la DJAOV Iaşi

De la începutul lunii decembrie 2012, în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii vamali ai Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi au fost atraşi la  bugetul de stat  2.106 723 lei. În  data de 18.12.2012 o echipă de inspectori din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi au încheiat  o misiune de control ulterior privind  operaţiunile de punere în liberă circulaţie a mărfurilor la o societate comercială din Iaşi.Din verificările efectuate asupra documentelor comerciale, financiar-contabile şi de gestiune ale respectivei societăţi comerciale, care efectuează operaţiuni de punere în liberă circulaţie în procedura de vamuire la domiciliu, s-a constatat ca societatea a înregistrat în contabilitate diverse facturi primite de la partenerii externi ce au modificat valoarea în vamă a mărfurilor importate, a achiziţionat produse plasate sub regim vamal în alt stat membru UE, utilizate în procesul de producţie şi a achitat anumite tipuri de servicii aferente mărfurilor importate, intreprinse după punerea în liberă circulaţie a acestora, fară a fi îndeplinită obligaţia înregistrării în evidenţele contabile a taxei pe valoarea adaugată aferentă marfurilor necomunitare ce au fost puse în libera circulaţie.Prejudiciul adus către bugetul de stat era în valoare de 961 668 lei, reprezentând taxe vamale, T.V.A., precum şi accesoriile acestora.Întreaga suma stabilită în seama societăţii comerciale de către echipa de control a fost virată la bugetul de stat.În urma unui control vizând modul de respectare a legislaţiei privitoare la comercializarea produselor  energetice la o societate comercială din judeţul Iasi, inspectorii vamali din cadrul D.J.A.O.V. Iaşi-Compartimentul Echipe Mobile au depistat o societate care desfăşura activităţi de comercializare în sistem angro a produselor energetice ( benzină şi motorină) fără  respectarea obligaţiilor prevăzute în Codul Fiscal.Autoritatea vamală a sancţionat contravenţional societatea cu amendă  în valoare de 20 000lei iar ca măsură complementară a dispus confiscarea sumei de 1 124 705 lei, reprezentând contravaloarea produselor energetice comercializate cu nerespectarea normelor legale.

 

Adauga un comentariu

*