Festivalul National al Sanselor Tale – Romania 2012

Sub auspiciile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, prin Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică, organizează în această perioadă, pentru al treilea an, cea de  a XIII – a ediţie  a “Festivalului Naţional al Şanselor Tale”, sub genericul “Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă”.

 

Săptămâna educaţiei adulţilor/educaţiei permanente se află sub egida UNESCO – Institutul pentru Educaţie – Hamburg, România numărându-se printre cele 48 de ţări din lume care organizează astfel de activităţi. Manifestarea cultural – educativă şi sportivă răspunde politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie, prin unităţile şi instituţiile de învăţământ şi consolidarea rolului acestora, drept centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii. Având în vedere că anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii active şi al Solidarităţii între generaţii, sunt organizate în colaborare cu autorităţile publice locale, instituţiile de cult şi de cultură, asociaţiile sportive, organizaţiile nonguvernamentale, activităţi şi programe educative, dar şi cultural – sportive, precum: promovarea documentelor europene şi naţionale în domeniul educaţiei permanente, dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate, acţiuni de formare în parteneriat (activităţi culturale, sportive, educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educaţie religioasă, educaţie estetică), prezentări de imagini foto, lansări de filme, de carte şi diseminarea de “bune practici”. În acest sens, pe plan judeţean, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău a evidenţiat unităţile, instituţiile de învăţământ şi persoanele implicate, care asigură de altfel continuitatea şi buna desfăşurare a festivalului, coordonat de prof. Lucica Ciupercă, responsabila Centrului Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău. Din suita manifestărilor organizate la Bacău, amintim: “Siguranţa în şcoli – o condiţie necesară unei educaţii de calitate”, “Puterea oamenilor învinge tot” – proiectarea filmului “Capitalism – A Love Story“, ”Democraţia cere înţelepciune şi viziune cetăţenilor săi”, “Internetul şi reţelele de socializare în traficul de persoane. Caut un loc de muncă – via Internet”, “Promovarea documentelor europene şi naţionale, în domeniul educaţiei permanente”, “Munca în străinătate – efecte asupra copiilor abandonaţi acasă” şi “Efectele consumului de droguri asupra sănătăţii şi performanţelor şcolare ale tinerilor”.Activităţile sunt iniţiate şi coordonate de: prof Maria Rotilă, consilier educativ la Colegiul “Henri Coandă” Bacău, agentul Remus Popa, de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău, prof. Nicoleta Zărnescu, prof. Lucica Ciupercă, prof.  Oana Vâsâi, prof. Gabriela Ciuche şi pedagogul Remus Lupu, de la Colegiul Naţionale “Ferdinand I”, prof. Diana David, de la Liceul cu Program Sportiv Bacău, prof. Carmen Andreiaş, consilier educativ la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Oneşti, prof. Toderiţă Maria, consilier educativ la Colegiul Tehnic “Letea” Bacău, Dorina Jipa, de la Centrul de Consiliere Şcolară pentru Părinţi şi Copii, din cadrul DGASPC Bacău, Marta Butnaru, inspector ANA-CPECA al judeţului Bacău, specialist în probleme de educaţie şi învăţământ, prof.  Sonia Duhalmu şi prof. Gabriela Onofrei, de la Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău şi de dr. Aurelia Ţaga, manager al Secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean Bacău. “Convinşi că adevărata reuşită a unei manifestări cultural – educative de asemenea amploare, constă în implicarea a cît mai multor factori cu atribuţii în aceste domenii, opinăm că activităţile proiectului urmăresc, în primul rând,  colaborarea cu autorităţile locale, cu instituţiile de cultură, cu cele specializate, cu agenţi economici, sindicate, organizaţii nonguvernamentale, dar şi cu părinţi, elevi,  etc. Nu întâmplător, cea mai mare parte a acţiunilor specifice festivalului se desfăşoară în unităţi de învăţământ, locaţii, unde deseori se vor reuni factorii mai sus menţionaţi.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Adauga un comentariu

*