Indemnizaţia de creştere a copilului revine la 85 la suta din venit

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net, începând cu 1 octombrie 2012. 

Decizia presupune un efort bugetar de 11 milioane lei pentru acest an şi 67 milioane lei pentru 2013, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Amendamentele cu care MMFPS a fost de acord vizează, între altele, flexibilizarea condiţiei de achitare a impozitelor şi taxelor locale. Astfel, verificarea se va face doar în cazul familiilor şi persoanelor singure care au dreptul stabilit de cel puţin 6 luni şi vor fi excluse de la această verificare familiile monoparentale. De asemenea, se va acorda o perioadă de graţie de 60 zile în care se pot plăti datoriile către bugetele locale, timp în care beneficiarul îşi va primi dreptul.Principalul amendament stabileşte cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei, cu menţinerea limitelor maxime reglementate în prezent – 1.200 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi 3.400 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an.În plus, stimulentul de inserţie se va acorda şi persoanelor care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, fiind eliminată şi limitarea la trei naşteri a situaţiilor pentru care se acordă concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor. Un alt amendament se referă la acordarea sumei suplimentare de 600 lei, pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de concediu şi indemnizaţie în baza OUG nr. 148/2005 şi naşte/adoptă/ia în plasament sau tutelă un copil, în baza OUG nr. 111/2010. Această reglementare va asigura aplicarea unitară a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 495/2012 şi va avea efecte doar pentru situaţiile aflate în plată sau pentru cele care se vor produce după adoptarea legii. Comunicatul Ministerului Muncii precizează că totalul beneficiarilor indemnizaţiei pentru creşterea copilului, aflaţi în plată, este de 153.090. Dintre aceştia, 20% au venituri de peste 1.500 lei, 33% venituri cuprinse între 600 şi 1.500 lei, iar restul de aproximativ 47% figurează fără venituri.

Adauga un comentariu

*