Planul de servicii sociale pentru varstnici

Proiectul propune un model de planificare a serviciilor destinate grupelor vulnerabile la risc de excludere sociala, aplicat pe grupul de persoane „varstnici”, considerat cel mai vulnerabil pentru Regiunea Nord –Est. Acest model are la baza o metodologie de evaluare a nevoilor acestora, de evaluare a situatiei existente si de propunere a unor solutii concrete. Proiectul, derulat in parteneriat cu directiile de asistenta sociala si protectia copilului din cele 8 judete ale Regiunii Nord-Est, avand astfel o desfasurare ampla la nivelul unei regiuni a Romaniei, propune o abordare mai complexa a planificarii serviciilor pentru grupele de populatie la risc din perspectiva nu doar a serviciilor sociale,  ci merge la un nivel si mai complex al incluziunii sociale. In acest fel, proiectul atinge pe de o parte, obiectivul promovarii unui acces adecvat la servicii publice al comunitatilor afectate de excludere sociala, apoi acela de vizualizare si punere in valoare a rolului institutiilor sociale (publice sau ong-uri) in domeniul incluziunii sociale cat si a rolului parteneriatului public-societate civila din Romania.Scopul proiectului este acela de a dezvolta serviciile  de planificare comunitara pentru cresterea accesului la servicii publice a grupelor de populatie la risc de excludere sociala. Obiectivul principal este asigurarea durabilitatii serviciilor sociale dezvoltate de ONG prin recunoasterea de catre autoritati a rolului ONGurilor in furnizarea de servicii, cresterea resurselor publice alocate serviciilor furnizate de ONG si promovarea parteneriatului public-privat pe piata serviciilor sociale din Romania. Este de asteptat sa se creeze parteneriate si opt  grupe de lucru la nivelul punctelor de implementare a proiectului in Piatra Neamt, Bacau, Iasi, Botosani, Focsani, Galati, Suceava si Vaslui. Evaluarea nevoilor grupului vulnerabil se va face prin organizarea de focus-grup-uri si interviuri. Va avea loc un raport al evaluarii nevoilor grupului vulnerabil elaborat.  Se vor evalua serviciile si resursele existente la nivelul celor opt locatii. Va fi intocmita o „harta a serviciilor privind incluziunea sociala la nivelul Regiunii Nord-Est a grupului vulnerabil varstnici”. Se vor face propuneri de servicii de incluziune sociala pentru locatiile propuse, corespunzatoare pentru grupul vulnerabil si avand caracteristici pentru fiecare judet in parte. Va asvea loc elaborarea „Planului de servicii sociale pentru varstnici pentru Regiunea Nord-Est a Romaniei”, ca unul din modelele de incluziune sociala si ca unul din rezultatele finale ale proiectului si tiparirea acestuia in 1.500 exemplare. Rezultatul va fi comunicat in cadrul unei conferinte nationale la care sa participe 100 persoane si, ulterior, diseminarea materialului prin intermediul retelei  DGASPC la nivel national. Descrierea strategiei de implementare si a activitatilor cheie. Strategia proiectului se axeaza pe urmatoarele patru directii majore de actiune: dezvoltarea unor parteneriate viabile, functionale, fara de care nu se poate face o planificare viabila. Aceste parteneriate vor constitui la nivel judetean nucleele grupurilor locale de lucru; pregatirea proiectului si agrearea unei metodologii comune de lucru in cadrul celor opt puncte de lucru (resedintele de judet) care vor acoperi intreaga Regiune Nord-Est; implementarea metodologiei in fiecare din  punctele  de lucru; elaborarea „Planului de servicii sociale pentru varstnici pentru Regiunea Nord Est a Romaniei”, lansarea si difuzarea acestuia. Partenerii de proiect  sunt directii de asistenta sociala la nivel de judete, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava.

Bacau, 5 mai 2010

Ateliere de lucru in cadrul proiectului „Planul de servicii sociale pentru varstnici – Regiunea Nord Est – model de planificare a serviciilor integrate ca instrument de incluziune sociala” derulat  de catre Fundatia de Ingrijri Comunitare din Bucuresti

In aceasta saptamina se va derula in Bacau si judetul Bacau o serie de actiuni in cadrul unui parteneriat incheiat intre Fundatia de Ingrijiri Comunitare din Bucuresti cu Directia de asistenta sociala si protectie a copilului Bacau pentru realizarea unui plan de servicii sociale pentru varstnicii din Regiunea NE;

In cadrul atelierelor de lucru vor fi organizate: o intilnire la care au fost invitati specialisti din toate institutiile sociale: Agentia Judeteana pentru Prestari Sociale, Directia de Asistenta Comunitara, Directia de Statistice, Politia Comunitara, ONG-uri active in sfera serviciilor sociale pentru varstnici,  cit si grupul de lucru organizat in cadrul DGASPC Bacau pentru derularea acestui proiect; intilnirea va avea loc in incinta DGASPC, incepind cu orele 13; in zilele urmatoare  vor fi de organiazate focus-grupuri cu beneficiarii proiectului, varstnici din diferite medii sociale din Bacau cit si din judetul Bacau;

Rezultatele acestor intlniri vor fi : stringerea de date cantitative si calitatative care vor pune bazele capitolului despre varsticii din Judetul Bacau, situatia lor, nevoile pe care le au, serviciile existente in prezent  cit si propunerile de servicii necesare pentru imbunatatirea situatiei acestora.

Actiunile din Bacau vor fi continuate in celelalate judete ale Moldovei pana in lunile urmatoare, iar planul de servicii va fi lansat la finele proiectului, respectiv in luna noiembrie 2010.

Acest proiect este finantat de catre Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei, prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European, Fondul pentru Organizatii Neguvernamentale, Componenta 3 – Incluziune sociala şi acces la servicii sociale  si se deruleaza in perioada noiembrie 2009-noiembrie 2010; proiectul este derulat in parteneriat cu directiile de asistenta sociala si protectia copilului din toate judetele Moldovei.

Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE), accesati: http://www.eeagrants.org

Comentarii

  1. David Ioan a zis:

    in acest proiect daca sar face un spital de GERIATRIE pentru persoanele in varsta si unul de oncologie. pentru ca sunt multe persoane in varsta suferinde de diverse boli. mentionez ca singurul spital din tara de geriatrie pentru varstnici este numai la Bucuresti si ar fi necesar si in Moldova. Bacau. spital de oncologie este la Bucuresti si Cluj.

Adauga un comentariu

*