Noutati privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate

evidenta.jpgInspectoratul national pentru evidenta persoanelor informeaza ca a fost publicata Legea nr. 243/23.06.2009, pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetatenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003, privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice. Elementele de noutate aduse Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 au în vedere reorganizarea, începând cu data de 1 iulie 2010, a Registrului National de Evidenta a Persoanelor (R.N.E.P.), pe un singur nivel, respectiv nivelul central, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor (SPCEP) efectuând activitatile de actualizare si verificare, direct pe componenta informatica constituita la nivel central;
este reglementata, ca act de identitate, cartea electronica de identitate, care urmeaza a fi eliberata începând cu data de 1.01.2011; cererea pentru eliberarea unei noi carti de identitate ca urmare a expirarii termenului de valabilitate, poate fi depusa cu cel mult 180 zile, dar nu mai putin de 15 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a cartii de identitate detinute; cartile de identitate provizorii vor fi eliberate cu termen de valabilitate de minim 30 zile si maxim un an; Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor solutioneaza si cereri pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei; pe actul de identitate nu se mai efectueaza mentiuni cu privire la „interdictia de a se afla în anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu”, aceasta fiind eliminata din categoria situatiilor în care se elibereaza un nou act de identitate, mentiunile în cauza urmând a se opera numai în componentele informatice ale R.N.E.P.; la art. 27 alin.(1) lit.d), a fost eliminată sintagma „pentru mediul rural”, astfel încât, documentul eliberat de primarii poate sa faca dovada adresei de domiciliu si pentru solicitantii actelor de identitate care domiciliaza în mediul urban. Modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constau în abilitarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru întocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea cartilor electronice de identitate;
eliminarea atributiilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor privind întocmirea listelor electorale permanente; efectuarea actualizarii datelor de identificare si a adreselor cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a SPCEP, direct pe componenta informatica constituita la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, iar de la data de 1.07.2010, direct pe componenta informatica constituita la nivel central; respectarea principiului constitutional al autonomiei locale de a stabili competenta de coordonare a activitatii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor apartinând consiliilor locale/judetene în subordinea carora functioneaza aceste servicii. Completarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, se refera la rglementarea faptului cacererea privind schimbarea numelui pe cale administrativapoate fi depusa si prin împuternicit cu procura speciala sau împuternicire avocatiala; instituirea, în sarcina serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor care înscrie mentiunea corespunzatoare în actul de nastere, a obligatiei de a transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directiei Cazier Judiciar, Statistici si Evidente Operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si Directiei Judetene a Finantelor Publice sau, dupa caz, Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la locul de domiciliu al solicitantului.

Adauga un comentariu

*