Un martir, la 35 de ani

Marian Fabian, cunoscut sportiv ssi antrenor, a iimplinit sjjmbaataa 35 de ani. A fost bucuros pentru caa multti au fost cei care l-au felicitat; era trist, deoarece starea sa de saanaatate este iin continuare gravaa. De fapt, dupaa cum iil asiguraseraa medicii iin urmaa cu cjjteva luni de zile, el trebuia saa nu mai fie iin viattaa. Tumoarea care iii afecteazaa oasele capului a mai avansat un pic, dar nu l-a raapus. Fabian face acum un tratament extrem de chinuitor cu spjjnz (o plantaa medicinalaa cu efecte puternice), ssi se pare caa progresia tumorii a fost mult iincetinitaa. Dar el nu poate mjjnca ssi a slaabit foarte mult, asfel iincjjt orice misscare este un efort. „Ass fi preferat saa fiu orb ssi ciung, maacar puteam mjjnca”, a spus acest adevaarat martir, hraanit doar cu zeamaa de compot ssi sucuri de fruncte. Cu toate acestea, Fabian a condus un antrenament ssi i-a convocat pe elevii saai de la Spiderman Valea-Mare pentru o altaa ssedinttaa de pregaatire, azi, la ora 18.00. El ssi-a propus chiar saa plece cu copiii iintr-un cantonament de pregaatire cu copiii. Primarul localitaattii, Adrian Solomon, iil sprijinaa iin continuare, material ssi moral, pe antrenorul aflat iin momente limitaa. De altfel, doar vointta extraordinaraa, puterea de luptaa ssi sprijinul moral al prietenilor au faacut ca Marian Fabian saa raamjjnaa viu, ba chiar saa aibe sperantte caa tratamentul iil va ajuta saa cjjsstige lupta cu cancerul. O astfel de iinclesstare cu moartea nu ne-a fost dat saa vedem. Si, trebuie saa spunem, nici un luptaator atjjt de curajos ssi ambittios.

Adauga un comentariu

*