Intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2005

Situatiile financiare pentru 31 decembrie 2005 se intocmesc de catre persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate, care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinele ministrului finantelor publice nr. 94/2001 si nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare.

Formatul electronic al situatiilor financiare la 31 decembrie 2005, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistenta este pus la dispozitia agentilor economici, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/sistemul fiscal /situatii financiare .

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic al raportarilor contabile la 31 decembrie 2005 pentru cele 3 tipuri de societati comerciale: microintreprinderi, societati conf. OMF nr.306/2003 si societati conf. OMF nr.94/2001 include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si, in plus, ofera si posibiliatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.

Agentii economici vor depune la registratura administratiilor finantelor publice discheta cu situatiile financiare la 31 decembrie 2005, insotita de situatiile financiare listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste situatii se depun impreuna cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de inregistrare, raportul administratorului, raportul auditorului financiar/cenzorilor, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Depunerea de catre agentii economici a situatiilor financiare la 31 decembrie 2005 se va efectua la urmatoarele termene:

-persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

-persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, inclusiv microintreprinderile, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

-persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data de 31 decembrie 2004 depun declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare potrivit legii.

Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul anului nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie pe proprie raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul de inregistrare la Registrul comertului; codul fiscal/codul unic de inregistrare; capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a conducerii prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

-politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. In cazul aplicarii Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, in aceasta declaratie se va mentiona ca situatiile financiare au fost intocmite conform acestor reglementari si IAS, versiunea 2005;

-situatiilor financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2005 sunt exprimate in lei noi.
Nedepunerea situatiilor financiare la termenele prevazute mai sus, precum si prezentarea unor situatii financiare care contin date eronat, necorelate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 – 15.000.000 lei.

Adauga un comentariu

*